5 november 2005

Nya tider, nya vär(l)den

Kulturkrocken mellan Halloween och Allhelgonahelgen verkar ha dämpats något, delvis kanske beroende på flyttningen av Halloweendagen, men förmodligen ännu mer på grund av att nyhetens behag försvunnit kring den nya traditionen. Därmed inte sagt att allt återgått till det gamla, idag såg jag ett första tecken på en sammansmältning av gammalt och nytt på Kikås kyrkogård. Jag var på plats när dessa "gravlyktor" placerades ut, och såg att det gjordes av två killar i tjugoårsåldern. Kanske kommer detta att bli en vanligare syn på våra kyrkogårdar i framtiden, när vi gamla kulturkonservativa stötar tagit plats "six feet under"? (Fast så många att ropa "trick or treat" till finns det näppeligen på "körrgårn"...)


Inga kommentarer :