22 december 2006

Nytt ras, gammalt problem

Göteborgsvägen, dec. 2006 (Eget)


"Inget nytt under solen" heter det ju, men vi här på västkusten kan nog säga "inget nytt under regnmolnen" istället! Att det myckna regnandet skulle utlösa ras och jordskred var ingen högoddsare, och att det skulle ske runt Munkedal kommer väl inte heller som någon överraskning, även om det tidigare varit området kring Örekilsälven som varit mest utsatt i omgångar. Men historien sträcker sig längre tillbaka än så! Just i trakterna av där det senaste raset skedde ligger Saltkällan, och här inträffade ett stort skred redan under lucianatten 1828, enligt "Uddewalla Veckoblad". Så här skrev man den gången:


"TORSDAGEN DEN 22 JANUARI 1829

Uddewalla. Medelst privat underrättelse från säteriet Saltkällan, beläget 2 mil norrut härifrån, meddelas: Natten till den 13:e sistlidne December, kl. mellan 2 och 3 timade på säteriet Saltkällan en högst sällsynt händelse, nämligen ett jordfall eller rättare jordras, likt ett vulkaniskt utbrott, 154 alnar långt och 62 alnar brett och dess omkrets äro 400 alnar, förorsakat troligen av underjordisk eld. Detta är så mycket sannolikare, som lukt av svavelångor, kändes ur de i jorden genom raset uppkomna stora sprickor".

Man förstår av den vidare läsningen att det rörde sig om ett våldsamt ras, som, i likhet med det vid Småröd, resulterade i att åravinen dämdes upp och fylldes med vatten. Ett bränneri beläget mitt emot rasytan hamnade i skredriktningen, och jordmassorna skadade inte bara grunden, utan krossade bottenvåningens rutor och nådde upp till husets övervåning. Jorden vältrade sig sedan ut längs ån mot dess mynning i havet. I bränneriet befann sig fyra personer, därav två som vakade. Dessa väckte sina sovande kamrater, och samtliga fick rädda sig ut fönstervägen, eftersom lermassorna hade trängt in i bränneriets bottenplan.

Redan i gryningen hade man samlat samman omkring 30 man, som dikade bort vattnet från bränneriet. Detta förslog dock inte, då det inträffade flera nya ras, och man fruktade att fler skulle följa under den följande tiden. Enligt vad som framkom i skildringen tog skredet befolkningen med överraskning, eftersom det inträffade i ett område med endast måttlig marksluttning. De ekonomiska skadorna för arrendatorn på Saltkällan uppgavs uppgå till omkring 500 R:dr Banko, vilket då motsvarade priset för tjugo kor.

Nog låter det väl märkligt märkligt med vittnesmålen om svavellukt och underjordisk eld - kanske ligger där en vulkan och bubblar under ytan? Nja, det var nog ett "typiskt" jordskred, trots allt! Och, som sagt, "inget nytt under solen", men dessvärre verkar vissa inget ha lärt av historien...