1 september 2006

Hemma hos Sverker

Vid "Sverkersgården" (egen diakopia)
På ängar där till Alvastra inflyttade franska munkar från Clairvaux en gång kan ha gått och plockat läkeörter härskar numera senare franska invandrare i form av kossor från Charolles. (Även om rasen Charolais sägs ha funnits åtminstone sedan 800-talet kom de inte till Sverige förrän på 1960-talet, så de kor som kan tänkas ha betat här på munkarnas tid var nog av nordisk härstamning).

Vi befinner oss på historisk mark, där Omberg sluttar ner mot Hästholmen. På den plats där bilden är tagen ligger resterna av "Sverkersgården", som arkeologen Otto Sjödin en gång när förra seklet var relativt ungt trodde var en del av en gård tillhörig Sverker den äldre. Senare kollegor till Sjödin har dock kommit fram till att det rör sig om en kryptkyrka, en kyrkobyggnadstyp som är mycket ovanlig i vårt land. Domkyrkorna i Lund (danskt på den tiden) och Skara är i övrigt de enda säkert belagda kryptkyrkorna från samma tid.

Nere vid stranden ligger Sverkerskapellet där kung Sverker tros ha blivit mördad av sin stalldräng på väg till julottan i Västra Tollstads kyrka år 1156. Att det verkligen rör sig om ett kapell är dock inte helt säkerställt, en del forskare tror att det istället rör sig om ett s.k. grangie, ett hus för t.ex. boskapsskötsel, fiske eller annat kopplat till klosterverksamheten.

Längre bort i fjärran ligger Hästholmen, där det finns hällristningar som vittnar om att det funnits människor här långt före munkarna (det finns f.ö. även fynd ända från stenåldern där korna går och betar på bilden). Vid Hästholmen har det skett dramatiska händelser, ännu är det många som känner till ångaren Per Brahes förlisning här 1918, då samtliga 24 ombord omkom, bland dem sagomålaren John Bauer. Hästholmen är även en populär plats att dyka vid, inte minst för att militären här har dumpat mycket skrot i Vättern. Tyvärr har det skett flera dykolyckor med tragisk utgång i området, den senaste i augusti i år, då en dykare omkom vid Stora Lund.

För den som besöker Alvastra är en avstickare till Sverkers äng absolut att rekommendera!

Inga kommentarer :