11 mars 2007

Korkat!

Trana (fri bild från nätet)

Solen försöker med blandad framgång tränga igenom dimmolnen, och trots att det är en bit in på försommaren känner du av morgonkylan. Hjortronbladens kupade skålar har fångat nattens fuktdroppar, och spindelväven lyser bomullsvit av dagg. Du förbannar sumpskogens alla torrgrenar som du river dig på, och de sjöblöta ormbunkarna som gör dina jeans dyngblöta. hörs ropen från myren, fanfarerna som känns lika uråldrigt mystiska som blåstes de på bronsålderslurar, och för ett ögonblick kastas du ut i tidlösheten. År 0 eller 2007 har ingen betydelse, myrens tidräkning mäts bättre i trangenerationer än i sekler och sekunder, och med en känsla av andakt inser du att nu dansas det på tranmyren igen!

I dagarna har de första tranorna anlänt Hornborgasjön, vilket är tidigare än normalt. Anledningen sägs vara att den milda vintern gjort att många tranor valt att övervintra i Tyskland istället. Samtidigt känner man ett sting av oro: kan det vara så att de korkeksskogar på iberiska halvön där tranorna normalt övervintrar nu har börjat skövlas för att ersättas av lönsammare markanvändning, i takt med att naturkorken blivit omodern? Man blir beklämd när vinexperter talar om "ädelt" uppsåt som orsak till övergången från naturkork till skruvkork på vinflaskorna! Så här uttalar sig en vinskribent :
"
Många tror att anledningen till att vi nu ser fler och fler skruvkorkar är att dessa är billigare. Men till största delen finns ett mycket ädlare uppsåt bakom switchen från kork till plåt. En skruvkork med tillhörande gängad flaska kostar nämligen mer eller mindre lika mycket som en naturkork. Nej, det är kvalitetstänkande som ligger bakom". Artikeln avslutas med en liten brasklapp, som inte känns särskilt övertygande: "Får jag rösta så vill jag generellt sett se fler skruvkorkar, men det är klart - det finns också en baksida. De vackra korkekarna försvinner naturligtvis sakteligen i samma takt och Ferdinand får färre viloplatser för sin blomsniffning och vi turister får mindre vackra korklundsvyer att speja ut över under våra besök i framförallt Portugal och Spanien".
"Fågeljakten", hällristning från Vitlycke (Egen bild).

Fotnot: Tranans namn är onomatopoetiskt, och härleds till hennes läte. I fornsaxiskan hette tranan "krano" eller "kranuh", vilket i modern tyska blivit "kranisch", "crane" på engelska, och vårt eget språks "trana". Få av oss tänker nog på att den kran vi tappar upp vatten igenom faktiskt är samma ord som det ursprungliga på tranan, men liknelsen blir ju uppenbar när man betraktar den långa böjda hals som många kranar fortfarande är försedda med!

2 kommentarer :

Anonym sa...

Vad intressant Peter! Jag har då aldrig tänkt på att det kunde finns ett samband mellan vattenkran (eller lyftkran), och trana.

Lillan

(Ptr) sa...

ag håller med, det är en intressant härledning av de här två orden! I och med att vi bytt ut "k" mot "t" som begynnelsebokstav i "trana" så är ju inte sambandet så uppenbart för oss...