23 mars 2015

Ingen dansk ko på isen?

Ekstrabladet kan inte hålla tillbaka sin förtjusning över att engelska The Telegraph har uppmärksammat festliga danska ordspråk som man låtit översätta till engelska bl.a. "Hair/beard in the mailbox" och "Cow on the ice". Vad gäller "skägget i brevlådan" så är det möjligt att det är ett danskt idiom som eventuellt kan tillskrivas Storm P ("der stod jeg med fletninger ned i postkassen"), men hur förhåller det sig med "kon på isen" egentligen? Här finns det läge att söka sig till Bengt af Klintberg för att få veta mer! Han förklarar att uttrycket i sin helhet lyder  ”Det är ingen ko på isen så länge rumpan är på land” och förekommer i variationer i mycket gamla talessätt, som i det näraliggande ”Ho som koen äger, han måste taga i rumpan”, som återfinns i Sveriges äldsta ordbok från 1604. Så just där nog ingen ko på isen - utrycket är förmodligen svenskt...

Till sist: den engelska journalisten tycker att det finns många konstiga djuranknytningar i danska idiom, som "det blåser en halv pelikan". Skall hon säga, som talar språket där man säger "it´s raining cats and dogs"!


Inga kommentarer :