7 november 2008

Talekonstens arkitekter


Barack Obamas segertal har väckt entusiasm i omvärlden. Steve Schmidt, chefsstrateg på den förlorande sidan, betecknar i New York Times den blivande presidenten för en ”once-in-a-generation orator”, och den svenske retorikprofessorn Anders Sigrell fyller på, enligt SvD (under rubriken "Mästare i klassisk retorik"): "Den som skulle vilja lära sig klassisk retorik skulle gott och väl kunna studera Obamas tal. De är oerhört genomarbetade, varenda mening är en stilfigur, konstaterar retorikprofessorn och radar, nej rabblar, upp dem i raskt takt: Tretal, parallellismer, stegringar, anaforer, antiteser, metaforer, retoriska frågor", och vidare: "Han bygger upp hela sitt tal antitetiskt, i motsatspar, förklarar Anders Sigrell."

SvD fortsätter: "Som retoriker finner Anders Sigrell det mycket intressant att Obama håller sina tal med enastående bravur. Vältaligheten ger budskapets en estetisk aspekt. Det är inte en slump att Obama använder rim och parallellismer, han spelar sitt instrument till fulländning."

Givetvis inser vi att det måste ligga noggranna förberedelser bakom ett tal i mästarklass, och i Aftonbladet kan man idag läsa: "Obamas tal på valnatten kändes så spontant och avslappnat. Det var det inte". Det visar sig att bakom talet står, tillsammans med Obama, talskrivaren Jon Favreau, 27, och dennes två medarbetare. "Vi sitter ner en halvtimme. Han pratar på och jag antecknar allt. Utifrån samtalet skriver jag ett första utkast. Han ändrar och lägger till. Så får vi fram en slutprodukt", förklarar Favreau enligt tidningen.

All heder åt Obama, som medverkat till talets utformande och som framförde det på ett mästerligt sätt! Men samtidigt är det lite rörande att även vetenskapsmän och journalister blir så fångna av ögonblickets förtrollning att de inte ser spelet bakom kulisserna. Det mesta som politiker och artister säger offentligt är ju nedskrivet av manusförfattare! När vi sitter och njuter av den otvungna dialogen i vissa pratshower t.ex. så vill vi inte riktigt ta till oss att gästernas framföranden ofta är noga nedskrivet i förhand av samma typ av skribenter som skriver manus till filmer och TV-serier. Konsten är bara att få dialogen fram till "the punch line" att framstå som spontan! Eller som man uttrycker det på sajten www.museum.tv: "Television talk is almost always anchored or framed by an announcer or host figure, and may be defined, in Erving Goffman's terms, as "fresh talk," that is, talk that appears to be generated word by word and in a spontaneous manner. Though it is always to a degree spontaneous, television talk is also highly structured. It takes place in ritualized encounters and what the viewer sees and hears on the air has been shaped by writers, producers, stage managers and technical crews and tailored to the talk formulas of television." Som Winston Churchill konstaterade: "Det finns inte mycket som kräver så noggranna förberedelser som ett improviserat tal".

2 kommentarer :

UltraV:s värld sa...

Jag har själv studerat 20 poäng retorik på universitet, det är fascinerande då man kan se skönheten i ett tal. Däremot måste man också kunna se innehållet och verkligheten bakom den retorik som förtrollar!

Ptr sa...

Absolut! Tror förresten att den här sidan kommer att falla dig i smaken!