25 april 2013

Trovärdighetens rike?

Göran Persson må ha varit burdus, men i många stycken var han en sanningssägare och visionär, som när han år 2005 förutspådde svenska folkets reaktion när effekterna av pensionsuppgörelsen kommer att stå klar för dem.

En annan förutsägelse lade den dåvarande statsministern fram två år tidigare, där han varnade för en social turism i EU-samarbetets spår. Persson förespråkade då ett krav på heltidsarbete för arbetstagare från de nya EU-länderna för att förhindra missbruk av de svenska trygghetssystemen. Perssons utspel fick moderaternas dåvarande vice ordförande Gunilla Carlsson, numera biståndsminister, att den gången skriva följande: "Genom att agera och uttala sig om såväl nya som gamla EU-medlemsländer på ett mästrande och negativt sätt har han skadat Sveriges trovärdighet."

Nu, tio år senare, går fyra ansvariga ministrar inom EU, däribland tungviktare som Storbritannien och Tyskland, ut och förespråkar möjligheten att neka nyanlända EU-medborgare rätt till socialbidrag "om de aldrig har haft ett jobb eller betalat skatt i det nya hemlandet", och att "vissa invandrare orsakar en `avsevärd belastning´ på deras välfärdssystem, som sjukvård och skolor". Icke oväntat ställer sig Sveriges EU-minister i spetsen för att motarbeta förslaget. "Sverige måste nu vara pedagogiskt och bygga allianser med andra regeringar för att försöka värna den fria rörligheten i Europa", säger hon. Detta utspel går helt i linje med den svenska linjen, där t.ex. Göteborgs stad medverkar i verksamheter riktade till, citat, " tiggare och gatumusikanter". Det senaste projektet är fri förskola för barnen till utövare av dessa yrken. Man kan tryggt utgå från att alliansen inom ramarna för EU-samarbetet kommer att tillrättavisa sina europeiska partikamrater på den borgliga sidan för deras mästrande och negativa åsikter, som uppenbarligen sammanfaller med vad Persson uttryckte i sina farhågor 2003.

Inga kommentarer :