24 februari 2014

Så länge sen...

Stensjöns utflöde 24 februari 2014"Där i vila multna vraken och de trötta män få ro"  
(Dan Andersson)


"...gamla båtvrak som har multnat gröna,
men än, i brustna skrov, bär vågens form."
(Evert Taube)

Inga kommentarer :