12 juli 2011

Den oavslutade resan

Wikipediabild (inte den aktuella bilen)
Något som fascinerar mig är fall där människor försvunnit spårlöst. Nu tänker jag inte på sådana händelser där någon uppenbarligen bragts om livet, och inte heller där det ligger depressioner eller liknande bakom försvinnandet. Ett färskt försvinnande innebär en oerhörd tragedi för de närstående, men med tiden blir de olösta mysterier som engagerar, något som ännu efter årtionden kan få människor att spekulera i fallen och t.o.m. ge sig ut på expeditioner för att försöka klarlägga vad som hänt.

Jag vet att det i min egen släkt, om än på stort avstånd både i släktskap och tid, skall ha funnits två kvinnor som gått vill i skogen och aldrig kommit till rätta. Jag har förgäves försökt att hitta uppgifterna på nytt, men om jag inte minns fel skedde det under början av förra seklet någonstans i skogarna norr om Säffle. Sannolikt dukade de under av utmattning, och med tiden har djur och tidens tand utplånat alla spår efter dem.

Ett känt "unsolved mystery" (som det brukar heta i TV-programmen) är fallet med de tre yngre männen som en 29 juli 1965 lämnade Annedal i Göteborg i en Volvo PV för att senare aldrig återfinnas. Eftersom det fanns uppgifter att de begivit sig till Åsa i Halland för att bada sökte dykare igenom några större åar och vattendrag längs den förmodade körvägen, dock utan att det resulterade i några fynd som skulle kunna förklara vad som hänt.

En märklig omständighet är att samma dag försvinner ytterligare en ung man i Göteborg, utan kända kopplingar till de tre andra. Denna fjärde person är i Göteborg bara på genomresa till Gerlesborgs konstskola i Bohuslän. Det har spekulerats i att han har fått lift med gänget i PV:n och delat deras öde, men det är alltså bara just spekulationer.

Under årens lopp har det ibland droppat in tips att någon av de försvunna har setts på olika platser ute i världen utan att det har lett till någonting. Med tiden har det blivit allt längre mellan tidningsskriverierna om det här fallet, men det finns debatter på vissa nätforum som håller fallet vid liv. På ett forum finns det sålunda inte mindre än 228 sidor om de tre saknade från Annedal där fallet stötts och blötts ur olika perspektiv, och där inga ledtrådar lämnats liggande. Personligen gissar jag att föraren råkat köra över en kajkant någonstans.

Vad gäller den person som försvann på resa till Gerlesborg har det under våren aktualiserats på nytt efter att delar av ett kranium hörande till en yngre man hittats vid Fodenäs, inom intressant avstånd från Gerlesborg. Senare visade det sig att de här mänskliga kvarlevorna hittades första gången för flera decennier sedan, men därefter "glömts bort" igen. Förutom "Gerlesborgsmannen" har det även kommit förslag på att kvarlevorna kan tillhöra något offer från andra världskrigets slag till havs ute på Skakgerak. Man hoppas kunna ta hjälp av Kol14-metoden för att försöka komma närmare en lösning på kraniets gåta.

8 kommentarer :

Anonym sa...

Verkligen intressant det du skriver. De unga männen och PVn körde inte över en kajkant.

Fastän snart 48 år har gott så är det fortfarande känsligt. En av de tre försvunna från Göteborg lever än idag - fast under en annan identitet.

Ptr sa...

Tack för svaret! Ja, nog var det ett gåtfullt försvinnande, och min kajkantshypotes är väl inte särskilt originell, utan kanske den vanligaste av alla teorier som har framförts.

Man kan ju fundera på vad som hänt om försvinnandet skett idag, när media har andra resurser att följa upp ärenden, vi har Missing People som engagerar folk, människor reser mer etc. Vi ser ju hur Leif G W Perssons följetong om de 69 korna som försvann får otrolig uppmärksamhet jämfört med hur "Volvofallet" bevakades i media på sin tid. Fast om fallet fick en lösning idag skulle det förstås väcka sensation...

Anonym sa...

Idag skulle säkert detta olösta massförvinnande ha klarats upp. Dessa försvinanden inträffade innan internet och mobiler.

Detta är en betydligt mera komplex och invecklad kriminalhistoria än att bilen körde över en kajkant.

Deras försvinnanden hade att göra med ett annat kriminalfall.

Skulle det hela lösas idag skulle det helt riktigt väcka senstation.

Ptr sa...

Har sett att det är en ganska omfattande diskussion på Flashback om detta. Vore intressant om någon rutinerad brottmålsutredare fick tillgång till allt material som framskymtat där! Fast eftersom preskriptionstiden gått ut ärdet ju mer en "gåta" än ett "fall" nu. Vi får väl fortsätta att följa vad som skrivs på nätet!

Anonym sa...

Är det inte troligt att bilen hamnat i vattnet? Den siste av de fyra kan ha plockats upp i bilen, eller av slumpmässiga skäl försvunnit samma dag. Grodmansrånet kan också ha utförts samma dag av slump.

Ptr sa...

Jo, att bilen hamnat i vattnet är nog en allmän teori, och liftningen är förstås inte heller omöjlig. Grodmansrånet är en intressant koppling! Undrar om kajbottnar längs älven från Gullbergsvass och uppåt undersöktes någon gång?

Eftersom det var ett tag sedan blogginlägget gjordes så kan jag passa på att tillägga att det senare kommit fram nya uppgifter om kraniefyndet vid Fodenäs. En kvinna säger att det troligen hittades redan 1972 första gången och härrör från någon som drunknat på 40- eller 50-talet (krigsoffer?)

Ptr sa...

Några liknande gåtfulla försvinnanden i USA för snart fyrtiofem år sedan har aktualiserats sedan bilarna med personer i hittats av dykare.

http://abcnews.go.com/US/wireStory/okla-authorities-find-bodies-cars-lake-20287433

Anonym sa...

Bilen kan i o f s ha blivit sänkt efter det datum som de försvann men då uppsåtligen. Detta var definitivt ingen olycka.

Kopplingar till en annan händelse gjorde att dessa tre var tvungna att försvinna permanent.

En blev mördad, en dog utomlands och en lever fortfarande.

Den person som lever än idag var synlig så sent som på våren 1966 i Göteborg. Denne person bodde också tillfälligtvis i en av de försvunnas lägenhet i Göteborg i augusti 1965.