9 maj 2009

Nu dyker vikingarna upp i Säffle igen...

Bild från Projekt Gutenberg


Det hela började med att några inhyrda dykare från kustbevakningen råkade gå ner på fel ställe i Lurö skärgård. Plötsligt fann de något som stack upp ur bottensedimentet, vilket visade sig vara en spant tillhörande ett tjugo meter långt fartyg, i övrigt djupt nedsjunket i slammet. Efter ytterligare undersökningar tror man nu att det kan röra sig om ett skepp från vikingatid, i så fall en stor marinarkeologisk sensation. Man har lyckats bärga vad som kan vara ett svärd och ett spjut, och dessa har vidarebefordrats för åldersbestämning. Om det döljer sig ytterligare föremål i bottenslammet vet man ännu inte. Utöver föremålen har man även skickat ett träprov för analys med hjälp av dendrokronologi. Det ligger ytterligare sex fartyg i anslutning till det gamla vraket och väntar på att bli undersökta, och man kan inte utesluta att detta kan medföra ytterligare överraskningar i form av fler riktigt gamla skepp. Den närmaste tiden vill det till att man håller fyndplatsen under bevakning, så att inte skattsökare letar sig dit för att roffa åt sig av eventuella fynd!

Det är en storsatsning på vrakinventering i Vänern som givit detta jättenapp. Femtio av kustbevakningens sjuttio dykare har engagerats av marinarkeolog Roland Peterson på Vänermuseet i Lidköping för en treveckorskampanj, med målsättningen att hitta och undersöka så många vrak som möjligt. Till förfogande har de sex välutrustade båtar, som gör det möjligt att söka av bottnarna på ett helt annat sätt än vid tidigare undersökningar. Just Lurö skärgård är en välkänd fartygskyrkogård, så att dykningar förlagts dit är förstås självklart!

Om det visar sig att det rör sig om ett bärgningsbart fartyg så lär det bli dragkamp om var det skall placeras. Vänermuséet i Lidköping är förmodligen spekulanter, samtidigt som Säffle kommun säkert lockas av ett västsvenskt Vasamuseum. Närheten till Norge är i så fall ett tungt skäl som borde tala till Värmlandssidans fördel.

Näst efter den där kaffekoppen så är väl Säffle på gott och ont mest känt för Olof Trätälja. Om det nu verkligen är så att Olof vilar i storhögen i Säffle är omdiskuterat, men oavsett det så finns det gott om vikingtida minnen i bygden, t.ex. andra storhögar i Nysäter och Högsäter. En svensk motsvarighet till de norska Gokstad- och Osebergsskeppen skulle därför få en värdig placering i Säffle. Men dit är det långt - man vet ju ännu inte säkert om det verkligen rör sig om ett vikingtidaskepp, inte heller i vilket skick det befinner sig. Men Säffles hövdingar får kanske börja fila på en ny turistslogan. Vad sägs om "Säffle - ro hit med en bägare mjöd"?

Inga kommentarer :