17 mars 2012

Soppköksservitris - ett framtidsjobb?

Uteätarna.
"Vid vårt besök öppnade menyn med en tunt skummig soppa på gurka och krondill med lättrökt lax och, påstod matsedeln, pepparrot. Visst kan man låta naturens egna smaker tala, men om de talar så lågmält som i denna menlösa anrättning, då måste vi tala klarspråk. Var fanns pepparroten? Och saltet?"

För bara tre månader sedan sänktes restaurangmomsen från 25 till 12%, och SHR (Sveriges Hotell och Restaurangföretagare) skrev under rubriken "Momsen sänks – nu skapar vi nya jobb!" bl.a. följande: "Vilket vägval man gör spelar mindre roll för våra beslutsfattare – det viktiga är att jobben skapas." Idag kan man läsa på Rapports hemsida om att när delmålen lägre arbetsgivaravgift och sänkt moms nu har uppnåtts så vill SHR ha möjlighet att anställa unga till 75 procent av den normala lönen. "Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv skulle sju av tio krögare anställa fler unga om lönen var lägre" kan man läsa, vilket väl är lika självklart som att tio av tio krögare skulle anställa ännu fler unga om man inte behöva betala några löner alls.

Annars verkar Alliansen skapa full gratissysselsättning inom andra delar av serveringsbranschen. "Matsvängen" har fått en ny innebörd, när soppköerna börjar ringla sig långa utanför fattigutspisningarna i kyrkor och hos andra ideellt arbetande organisationer. En bild på en soppkö utanför S:t Clara kyrka sprids nu på nätet, och den har uppenbarligen orsakat magont hos högern. Det kan göra ont att se sanningen i vitögat!

Barnfattigdomen fortsätter att öka i vårt land, En undersökning från SCB visar att 28.000 barn fler är fattiga i år än förra året. Rädda barnen skriver i ett pressmeddelande: "Enligt Barnkonventionen är Sverige skyldigt att se till att alla barn har en skälig levnadsstandard, och att inget barn diskrimineras på grund av sitt sociala ursprung. Rädda Barnen menar att den diskrimineringen finns i Sverige i dag, eftersom de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer riskerar att få sämre hälsa, sämre utbildning, och sämre möjlighet till fritidsaktiviteter." På ett läger för fattiga barn som Frälsis anordnade i Lännersta förra sommaren berättade en flicka : "Min mamma slet så hårt för mig och var gång jag blev avundsjuk på något mina kompisar hade, någon utflykt de gjorde eller att de fick veckopeng så skämdes jag något enormt. Jag avskydde mig själv för att jag inte var tacksam mot min mamma för allt hon gjorde."

I Trelleborg är moderaten Marianne Ohrlander ordförande i Socialnämnden. Hon tycker, till skillnad från den här flickan, att hungriga barn skall skylla sin situation på egoistiska föräldrar. Kanske är det så att vi skall sänka rösträttsåldern till fosterstadiet, åtminstone så att barnen kan välja moderata föräldrar, för bland dem finns ju inga egoister - eller?

Inga kommentarer :