16 maj 2012

Otillåtet åldrande

(Kvigorna på "greenbete" har inget med texten att göra.)

Läser om en 60-årig i polis i Halland som dömts dömts till 80 dagsböter på sammanlagt 24 000 kronor för vanvård av djur. En av åtalspunkterna var att hans hästars hovar inte hade skötts, och att de därför fått deformerade hovar. Inte mycket att säga om givetvis, det låter ju som klar vanvård. Men så anklagas polismannen även för att "två får hade tillåtits (!) bli så gamla att de hade svårt att resa sig". Tydligen anses det nu som allvarligt att djur förskonas från att bli slaktdjur och får genomgå hela livsprocessen. "Annat med oss människor då", tänker jag, och reser mig mödosamt på knarriga ben. Fast vem vet, med tanke på besparingarna inom åldringsvården kanske det inte dröjer innan vi får läsa notiser av följande typ: "Ett par i västsverige har dömts till dagsböter för att de tillåtit mannens mor att bli så gammal att hon under den senare tiden har haft svårt att resa på sig."

Inga kommentarer :