18 mars 2013

Baby, it´s cold outside!

 Den stränga vinter de starke kalla vår...
 (Egen bild från i onsdags.)


"Efter en lång tids studier av klimatets variationer har jag kommit fram till att rymdvädret talar för att vi sannolikt går mot en kallare period än en varmare. Vi kan redan nu befinna oss i inledningen till en liten istid, som kan behålla sitt grepp tiotals år framöver.
Ett kallare klimat medför givetvis stora effekter för samhällsplaneringen.
Det är hög tid att rusta så att samhället fungerar även i betydligt kallare klimat."


Orden är inte mina, utan de skrevs av Wibjörn Karlén, klimatforskare och professor i naturgeografi vid Stockholms universitet i en debattartikel i Expressen i januari 2010 under rubriken "Lilla istiden kan redan vara här". Ja, studerar man långtidsprognosen så börjar man känna att det kan finnas pengar att göra i att köpa upp lager av pjäxor och öronlappar nu!  Man kanske skulle bunkra upp med vetemjöl också, för att slippa bark i brödet en tid åtminstone, och tids nog kanske vi får blanda hästkött i lasagnen...

Hade vi levat i de gamles tid hade vi börjat ana att fimbulvintern är över oss. Fimbulvintern var enligt Wikipedia en vinter som Valand trollat fram, och den varade i tre år utan någon sommar. Befolkningen skulle inte ha haft några problem att se varslen: kometer, solutbrott, påvens avgång, ekonomisk kris i sydeuropa, en galning vid makten i Nordkorea, tiggare på gatorna, vargar inne städerna långt nere i södra Sverige och datumlappar som tagit slut i Mayakalendern.  Det är i tider som denna som Krösa-Maja plockar fram sparkstöttingen ur uthuset och drar iväg i riktning krogen i Vimmerby - Hujedamej, let´s go get stoned!

Nja, fullt så illa är det (förhoppningsvis) inte, men jag föreslår att vi gör en Friggebo, vi sjunger en sång så blir allting bra sedan! Varför inte "upp i skyn skola svalorna flyga, ty det kommer, det kommer en vår"? För visst gör det det, frågan är bara när? Man kan ju alltid hoppas att det inte blir som år 1838! Det året kunde man i Wermlands Tidning läsa att isen på Vänern en bit in i maj var så tjock att man fortfarande kunde åka med häst och släde på den, och den 16 maj meddelades från Karlstad:  "Slädföre och slädparti mitt uti blomstermånaden är något så pikant och ovanligt, att det i sitt slag måste få gälla såsom en märkvärdighet. Efter kalla dagar i förra veckan inträffade förliden måndag en stark snöyra, liknande den vi hade om vintermarknaden, och föret var redan strax efter middagen så gott att slädar och dombjällror kunde börja sin vinterliga rond omkring gatorna. En mängd unga herrar företog sig i glädjen över det vackra majföret ett slädparti till herr Stenströms nyligen öppnade sommarrestauration Åttkanten öster om staden, dit man troligen förr aldrig gjort en dylik färd. Några berättas hava på denna färd utrustat sig i vargskinnspäls och sommarhatt. Temperaturen var dock ej oblidare än -2. Snön kvarlåg över gårdagen och åkningen fortfor, ehuru lenväder ingått." Burr!

Inga kommentarer :