16 april 2009

Reach Out, Touch A Hand, Make A Friend


"Can't you feel it in your hearts now;
A new thing is taking shape.
Reach out touch a hand;
Make a friend if you can."

-Staple Singers


Någonstans därute, 17000 ljusår bort i galaxers och nebulosors gåtfullhet, sträcker sig en hand av stjärndimma mot pulsaren PSR B1509-58. Gasmolnet som breder ut sig över 150 ljusår har fångats av Chandrateleskopet. Pulsaren är en neutronstjärna, endast 20 kilometer i diameter, och skapad av resterna från en stjärna som kollapsade för 1700 år sedan, d.v.s. ungefär vid romartidens slut. Det är pulsaren som kastar ut den energi som på bilden råkat formas till en hand. Kanske skulle man ha kunnat dra till med "Guds hand", fast den etiketten har väl någon annan tagit patent på? Men sträcks ena pekfingret ut kan man ju ana vem det är en hälsning från...

Inga kommentarer :