2 april 2009

Fikarummet, vårt lokala mikrokosmos

Fri bild från Wikipedia

"Vid överslagsberäkning av utrymme för matrum kan antas att det fordras ca 1,2 m2 golvyta per matplats, huvudgångar inräknade, kök eller köksinredning oräknat. Vid planeringen är det viktigt att se till att det finns tillräcklig plats vid utlämningsdisk och att korsande trafik så långt möjligt förebyggs.

Om arbetsplatsen saknar fönster är det särskilt angeläget att matrummet har fönster. På arbetsplats utan tillgång till dagsljus och där det av någon anledning inte är praktiskt möjligt att ordna matrum med fönster är det lämpligt att i stället förbättra miljön genom exempelvis större utrymmen, omsorgsfull möblering och belysning, färgsättning m.m...."

"Exempel på annat utrymme som kan utnyttjas vid paus är matrum och personalmatsal. Pausutrymme kan också ordnas genom avskärmning på lämplig plats. För elever utgör skolgården ett viktigt pausutrymme vid tjänlig väderlek. Det är i allmänhet bäst om pausutrymme ligger nära arbetsplatsen och har fönster. Att pausutrymmet ligger nära arbetsplatsen är dock ofta viktigare än att det har fönster. Pausutrymme utan fönster behöver i regel utformas med särskild omsorg vad gäller inredning, belysning och färgsättning."

AFS 2000:42, ur § 107 och 108.


Gissningsvis har de flesta av oss någon gång hamnat i ett fikarum på en arbetsplats där vi normalt inte hör hemma. Det behövs inte många minuter för att känna av stämningen på det jobbet, och nu tänkte jag passa på att vädra lite fördomar - väl bekomme!

Studsar ord som "diskrepans", "konvergens", "diskurs", "konsensus", "incitament" och "kontext" över bordet så kan du lika gärna hälla ut kaffet i vasken direkt och sova av resten av fikarasten på muggen. Ditt bordssällskap består nämligen bara av medelålders slipsnissar som använder sig av uttråkningstaktik för att dölja att de kan gråta en hel lördagkväll över "Hitta Nemo" och att deras favorit-TV är "Gör om mig" i "Go´ kväll" på tisdagarna.

Består fikarumssnacket av uttryck som "Oh, my God!", prat om "auditions" och kroppsspråk i form av gapande mun och himlande ögon i kombination med "å ja ba" så befinner du dig i sällskap av Fahrmans vänkrets, d.v.s. tonårstjejer i åldrar upp till 60. Typ. Kännetecknas även av att de oftare pratar med någon i mobiltelefon än med bordssällskapet.

Rör sig pratet om begrepp som "misstänkt offside", "tjugotaggare", "Silvstedt", "flak" och "helrör" är du på en arbetsplats som väntar på sin första kvinnliga anställda.

Kretsar diskussionen kring "vårdtagare", "tvingande åtgärder", "regeringens verktygslåda" och "strategiska nedskärningar" så kasta dig mot dörren och fly för allt vad du orkar - du är i dåligt sällskap!

Talas det som du gjorde när du höll föredrag i högstadiet, och består ordvalet av "installation", "det privata", "gestaltande", "tysk riesling" och "existentiella frågor" har du sannolikt förlagt din fikarast till kulturredaktionen på SR.

Hör du ord som "skogspromenad", "hunden" (eller "katten"), "fjäril", "barnbarn" och "näktergal" - sök jobb där omedelbart! Det skulle åtminstone jag göra...


P.S. killarna på bilden byter recept på citronmuffins och tävlar om vem som har den finaste pelargonian där hemma.
Tror jag.

Inga kommentarer :