22 maj 2013

Flyg sakta bort, kom tillbaka fort!


Forskare vid CAnMove, knutet till Lunds Universitet, verkar nu slutgiltigt (?) ha löst den gamla trätefrågan vetenskapsmän emellan huruvida fåglarna flyttar snabbare på våren än på hösten.

 I en rapport baserad på data från en mängd olika undersökningar publicerad i American Naturalist slår gruppen fast att fåglarna faktiskt har mer brått under vårflyttningen jämfört med höstflytten. Fåglarna håller högre flyghastighet, rastar kortare samt avverkar den totala flyttsträckan klart snabbare när de är på väg mot sina häckningsplatser än vice versa.

Orsaken anses inte oväntat vara den gamla sanningen att "the early bird catches the worm", eller i detta fall att den som är först på plats får den bästa häckningsplatsen och ett större urval av lämpliga partners att välja mellan.

Nog är det en värmande tanke att fåglarna på våren inte tycks komma fort nog hem till holken i björken eller till gölen på myren, medan de motvilligt masar sig iväg när hösten kommer?

Inga kommentarer :