21 mars 2009

I eftertankars kranka blekheter

Observera! Uppgifter om att ovanstående animation av Alli Sadegiani bygger på iaktagelser från personaltoaletten på något av våra större förskingringsbolag är rent förtal. Så sketna toaletter har de inte!

Tävlingar är alltid kul! Idag gör vi som man gjorde innan Jeopardy - jag ställer frågan och du ger svaret. Och frågan är: ett eller flera av följande citat skall bort. Vilket/vilka?

"Sätt en skurk i rampljuset och han kommer att handla som en hederlig man." (Napoleon I)

" Jag kan inte nog betona hur fel detta har blivit." (Näringslivsprofil)

"I denna svåra stund för oss alla gäller det att idka sammanhållning." (Statsminister)

"UTC Chairman: Spending was effort to save marriage."(International Herald Tribune)

"Moraliskt agerande, exempelvis, brukar ju framhävas som en unikt mänsklig egenskap. Men i dag är det välkänt att moraliskt agerande uppstår hos varje grupplevande, intelligent art - schimpanser lika väl som människor. Gruppen är en arena för förhandlingar och ömsesidighet, och varje individ försöker påverka sin omgivning och få återkopplingar på hur hans eller hennes uppförande påverkar andra. Ur denna dynamik uppstår så småningom ett "socialt kontrakt", en moralkodex som gör att gruppen fungerar rimligt väl just som grupp". (Torbjörn Fagerström, biolog.)

"Också en rent moralisk handling utan tanke på någon omedelbar och synlig effekt kan med tiden, gradvis och indirekt, visa sig bli politiskt signifikant". (Václav Havel)

"Right before me, signs implore me
Help the needy and show them the way
Human kindness overflowing
I think its gonna rain today"

(Randy Newman)

Inga kommentarer :