14 mars 2009

E.G.G. for President!
"När vi säger att vi inget har att lära av historien visar vi att vi inget har lärt av historien." (Inte Erik Gustafs ord, men jag är säker på att det var vad han tänkte...)

Avstod från kvällens Melodigyckel och ägnade mig istället att söka på nätet bland Erik Gustaf Geijers efterlämnade analyser, i brist på några nu levande krönikörer med samma tankeskärpa (Lena Mellin må ursäkta!). Ganska snabbt bläddrade jag fram något som lika gärna kunde ha varit skrivet idag om läget inom försvarspolitik som i samhället i stort. Så här skrev Geijer den gången det begav sig, i en bekräftelse på att allt går igen:

"När nu i ett samhälle alla de moraliska kroppar, hos hvilka den lagliga myndigheten bör finnas, och av hvilka den bör utöfvas, förlorat deras anseende i nationens ögon, och til en del verkeligen mist den styrka de äga borde, så kan man lätt föreställa sig huru i detta samhälle tillgå måste. Så har ock hos oss verkeligen tillgått.

Det enskilda interesset har blifvit rådande öfver det allmänna; enskiltas beqvämligheter öfver Rikets tjänst; egen vilja öfver embetsmäns bud och befalningar. Dertill har stött en förvirring i vårt penningeväsende, som lätteligen kan bevisas vara af allt det föregående upprunnen, men som af sig födt en aldrig tillförne i Sverige sedd dyrhet på all ting; en otillräcklighet af Cronans inkomster emot dess behof, och följaktligen en förlägenhet hos Regeringen, hvarutur den på intet sätt igenom reda kunnat.

Jag kallar förlägenhet hos regeringen, då den måste se rikets tarfvor i de oundgängligaste delar brista; se att fästningar och försvarsverk luta till undergång; att hela arméen är obevärad och intet enda regemente försedt med dess nödigaste behof; att försvarsverket till sjös är lika förfallet som till lands, då de gamla skeppen ej kunnat underhållas, nya ännu mindre byggas, och alldeles inga medel finnas till utrustning och excercis…” (Att han inte skrev något om flygvapnet får vi kanske ha överseende med?)

Tänk om Geijer levat idag - vilken självklar förste president vore han väl inte (och vilket uppsving för kulturlivet det skulle innebära, Lena!) Några politiska särintressen skulle E.G.G. inte behöva anklagas för att ha heller, för som han själv påpekade: "I själva verket har jag aldrig tillhört något parti, ej ens mitt eget, om ett sådant funnits". Men, men - nu får vi försöka rädda oss ur vår förlägenhet bäst vi kan för egen maskin...

Inga kommentarer :