1 mars 2009

Vad var det de såg?I likhet med många andra länder har nu Kanada beslutat att offentliggöra sina UFO-arkiv, och därmed kanske det faller nytt ljus på ett av de märkligaste UFO-fallen världen skådat. Det hela utspelade sig i Shag Harbour, Nova Scotia, på kvällen den 4 oktober 1967. Några konstaplar från Royal Canadian Mounted Police (RCMP) och sex civila vittnen upplevde då en händelse som fortfarande är oförklarad.

Tidigare på kvällen hade RCMP fått in flera påringningar från allmänheten med beskedet att ett flygplan hade störtat i hamnbassängen i Shag Harbour. Polisen gjorde en utryckning till hamnen, och även representanter från allmänheten begav sig dit. Enligt vittnesmålen hade ett nära tjugo meter långt föremål rört sig i östlig riktning på kvällshimlen innan det slagit i vattnet i en kraftig kaskad. Ett kort ögonblick syntes ett fast, vitt sken på vattenytan, innan allt blev mörkt. Polisen fick hjälp av lokala fiskare med att försöka nå ut till olycksplatsen innan det förmodade planet sjönk, men man kom fram för sent.Yrkesfiskarna berättade senare att vattenytan vid nedslagsplatsen varit täckt av ett tjockflytande, gulglänsande skum, och att luftbubblor strömmade upp till utan. Sökandet efter eventuella överlevande var resultatlöst.

Försvarsministeriet informerades, och de utförde därefter en egen genomsökning av området utan att hitta något som kunde förklara det skedda. Fortfarande väcker fallet många frågor, och det finns gott om diskussionsmaterial på nätet. Här nedan ser vi försvarsministeriets egna noteringar kring händelsen, som de betecknar som olöst. Däremot finns ingen polisrapport bifogad. Efteråt har det förekommit teorier om att det kan ha rört sig om en obemannad rysk rymdfarkost som slagit ner, vilket skulle förklara påstådd rysk ubåtsaktivitet i området tiden efter incidenten. Å andra sidan fanns inga rapporter om någon förkommen rymdfarkost vid den aktuella tidpunkten.

Kanadensarna
är för övrigt flitiga UFO-observatörer, och rapporterna tycks komma allt tätare. "Min åsikt är att rapportörerna verkligen sett något. Det är inget bevis för att rymdväsen i mängder besöker oss. Men vi tycker att det finns nog med oförklarade rapporter för att vetenskapen skall göra en granskning", säger Chris Rutkowski från organisationen Ufology Research Group enligt en artikel i Ekstra Bladet."Originaldokumentet", klicka på det för större bild.
(Teckningen hör ej till dokumentet!)

Inga kommentarer :