14 februari 2009

Galleriet: innan Disney

Fri bild från Wikipedia

Den här glade figuren är ingen nutida serieskapelse utan Fūjin, vindens gud och en av de äldsta gudarna inom shintoismen. 84% av Japans befolkning sägs praktisera shinto än idag, dock oftast i kombination med buddhismen.

Konstnären bakom den fantasifulla bilden av vindguden är Hon'ami Kōetsu, en japanske konstnär som levde mellan 1558 och 1637. Hon'ami Kōetsu kom från en familj av svärdpolerare vid hovet, och han utbildade sig också inom det yrket. Men han skall också ha haft stort intresse för den japanska técermonin, och kom att bli en av toppeleverna till Furuta Oribe, feodalhövding och krigsherre, men också en traditionsförmedlare och innovatör inom técermonielen. Oribes tänkande fick stor betydelse inom tehusakitektur och traditionell japansk trädgårdsmästeri.

Idag när japansk seriekonst är en lika stor exportframgång för Japan som popmusik varit för Sverige är det intressant att se hur den faktiskt knyter an till en gammal tradition från en tid då serietecknande som vi ser det egentligen inte fanns. Så här säger en svensk kännare: " I Europa har vi ganska snäv bild av manga. Det är väl tecknade figurer med stora ögon som springer runt och skriker, säger många. Manga betyder rolig bild på japanska. Omgivningarna kan vara mycket realistiska men ansiktsuttrycken är enkla och ofta överdrivna. Det viktiga är att visa känslorna inom karaktärerna". Visst stämmer väl den beskrivningen bra även på den bild Hon'ami Kōetsus gjorde av Fūjin för 400 år sedan?

2 kommentarer :

Tuwa sa...

Ja, det var liv i den teckningen... han riktigt virvlar fram... vindguden *L*

Ptr sa...

Så nästa gång det blåser upp så vet vi vem som har vägarna förbi...