1 februari 2009

Tummen upp för fingerforskningen!

En engelsk hand (Wikipedia).

Ursäkta, men hur långt ringfinger har du? Ja, anledningen till att jag undrar är att man vid Cambridge säger sig ha funnit bevis för att bland dem som sysslar med penninghandel i London så har de med längre ringfinger på en tjugo månader lång period tjänat upp till sex gånger mer än de kollegor som haft oturen att födas med kortare ringfingrar. Den ansvarige forskaren, en matematikprofessor, säger sig närapå ha trillat av stolen när han såg resultatet vid fingermätningarna på de 44 män som deltog i undersökningen. "Undersökningen öppnar för att finansmarknaden kanske påverkas av biologisk konstitution, och inte bara av rationella förväntningar", skriver forskarna enligt Science, som i sin tur återges på forskning.no.

Märkligt nog hittar man på samma sajt andra forskningsrön som får en att titta på sina händer med uppspärrade ögon. "Balansen mellom østrogen og testosteron bestemmer fingerlengden allerede før fødselen, viser tidligere forskning. Mennesker som har kortere pekefinger enn ringfinger har hatt mest testosteron i omløp på fosterstadiet, mens en overvekt av østrogen lager lange pekefingre", skriver forskning.no i en artikel från 2004 ursprungligen publicerad i British Journal of Psychology. Vid en studie av 100 vetenskapsmän har man händelsevis konstaterat att manliga forskare inom de typiska naturvetenskapliga områdena verkar att ha begåvats med forbluffande stora mängder av det kvinnliga hormonet östrogen, vilket då framgår av deras långa pekfingrar.

Analogt med detta citerade forskning.no förra året om en artikel från Journal of Nonverbal Behavior där det slås fast att kvinnor med röster som låter dominerande har ett avvikande längdförhållande mellan pekfinger och ringfinger i jämförelse med andra kvinnor. Fast det har ni väl redan anat, va? Jag gjorde det i alla fall genom att sträcka upp mitt knoddiga pekfinger för att känna åt vilket håll forskarvinden blåser.

Hur forskarna fått sin utbildning kan man f.ö. se här.

Inga kommentarer :