22 februari 2009

"Her Deepness" vädjar för havet

Råö (egen bild).


Hon har kallats "Her Deepness" av några av de största tidningarna i världen. Ända sedan Sylvia Earle var barn har hon fascinerats av havet, och hon har verkligen vigt sitt yrkesliv åt det. Earle har lett mer än 50 expeditioner över hela världen med syfte att upptäcka havets hemligheter, och hon har även varit varit chefsforskare på the National Oceanographic and Atmospheric Administration. På senare år har hon dessutom deltagit i utvecklandet av Google Ocean.

Sylvia Earle är en hängiven företrädare för havet och dess innevånare, och hon har nyligen mottagit TED-priset 2009 för sin kamp. Priset är på $100.000 plus "One Wish to Change the World". Hennes önskan kan läsas här ovan, och i samband med prisutdelningen utvecklade Earle sina tankar om läget för våra hav, ett föredrag som borde spelas upp för politiker i alla länder. Det är dryga kvarten långt och kan ses här. Titta gärna på det, det är väl investerade 15 minuter!

Inga kommentarer :